Hjem

Skuterud Kløvstad AS er spesialister på analyser av ulike segmenter og målgrupper. Vi har lang erfaring fra analysebransjen og har opparbeidet oss en unik kunnskap om hvordan man kan omsette analyse til handling. En sentral del av vår metodikk er å utnytte resultater fra analysene for å tilføre bedrifter og organisasjoner helhetlig kunnskap. I dagens analyseverden er det avgjørende å få tilgjengeliggjort analyser fra ulike kilder, tilgangen til data er massiv og det kan være lett å miste oversikten. Vi jobber målrettet med å tilby våre kunder de aller beste og mest kostnadseffektive måtene å synliggjøre relevant og viktig data og innsikt.

Vi hjelper kundene våre å se det store bildet sammen.

Se kundereferanser

Hva tilbyr vi?

Vi er opptatt av å se forstå helheter og deler i sammenheng, slik at våre kunder kan utnytte våre analyser for å lykkes med sitt arbeid.

Vi gjennomfører ulike analysestudier, typisk for oss er:

 • Kvantitative undersøkelser
 • Kvalitative undersøkelser
 • Work shops
 • Brukerstudier
 • Effektmålinger
 • Vi er superbrukere av dashbordløsninger som integrerer ulike datakilder
 • Filmscreening og større publikumsmålinger
 • Evalueringer og forskningsoppdrag

Hvorfor velge oss?

 • Gjennomfører undersøkelser i hele spekteret av målgrupper
 • Har omfattende kunnskap og innsikt om segmentering og målgrupper
 • Bidrar inn i helheten av bedrifter og organisasjoners strategier
 • Er personlige, dedikerte og nære i hele prosjektperioden
 • Skreddersydd målgruppe-, kommunikasjonsanalyse og rådgivning
 • Over 30-års erfaring innen markedsanalyse, både nasjonalt og internasjonalt
 • Bred erfaring innenfor forsknings- og evalueringsoppdrag

Hvem er vi?

Skuterud Kløvstad har til sammen mer enn 30 års erfaring fra analysebransjen i Norge og har jobbet med alt fra små lokale aktører og organisasjoner til store og internasjonale bedrifter. Vår erfaringsbakgrunn er fra internasjonale selskap som Nielsen, TNS Kantar og Epinion i Norge som har gjort det mulig å bygge svært gode suksesshistorier og ikke minst har det også gitt oss mye læring.

Cecilie Kløvstad – kvalitativ spesialist / partner

Cecilie er daglig leder i Skuterud Kløvstad AS. Hun er en av Norges mest erfarne moderatorer og en nestor innenfor kvalitativ metode. Cecilie kommer fra stillingen som administrerende direktør for Epinion Norge. Forut for det ledet hun to større satsingsområder i TNS Gallup (Retail and Brand og Kvalitativ Analysesenter) og hun har også tidligere vært del av ledergruppen i Nielsen Norge i kraft av å være leder av Consumer Research. Cecilie har også erfaring som filmsakkyndig i Statens filmtilsyn (når Medietilsynet). Hun har bred erfaring fra medie- og markedsanalyse og solid erfaring fra ulike strategiprosesser for ulike større offentlige aktører og mediekunder både nasjonalt og internasjonalt. Cecilie er utdannet Cand.polit., medieviter fra Universitetet i Oslo og Bergen. Medie- og filmfeltet, målgrupper og publikumsforståelse, har gjennom hele hennes yrkesliv vært noen av spesialistområdene hun brenner spesielt for.

Vegard Skuterud – kvantitativ spesialist /partner

 

Vegard Skuterud er partner i Skuterud Kløvstad og har arbeidet som utviklingsdirektør i Epinion Norge. Han har tidligere jobbet 10 år som seniorrådgiver i TNS Gallup og vært ansvarlig for store internasjonale kunder som blant annet innenfor forsikring, retail og norsk sjømatnæring. Hans ekspertområde er kommunikasjonstesting og målgruppeforståelse. Vegard er spesielt kjent for sin arbeidsstil og blir av sine kunder beskrevet som en dedikert og nær superkonsulent som går tett på. Vegard er sosiolog, utdannet fra Universitet i Oslo med kvantitative metoder som spesialistområde.

 

Våre samarbeidspartnere:

TASK Alliance iverksetter endring og bygger unikhet – gjennom mennesker.

Skuterud Kløvstad er en del av TASK Alliance som i tillegg består av selskapene Transform og Bokstaven K.

Transform er et dyktig kreativt miljø som utvikler e-læring, bevissthetskampanjer og kommunikasjon. Det er fokusert på å skape målbare resultater, alle våre løsninger har derfor tydelig definerte effektmål. Transform bruker innovative teknikker og verktøy som når store målgrupper, og som snakker til hjertet såvel som til hodet.

Bokstaven K er et spennende lærings- og endringsmiljø som har fokus på medarbeiderne. Med solid kompetanse på hvordan mennesker, grupper og organisasjoner motiveres, lærer og utvikler seg, supplerer de det enkelte, selskapets utviklingsplaner med metoder som medarbeiderne kan bruke til å skape endringer. Målet er å utvikle mer kompetente organisasjoner, spisse deres konkurransefortrinn og sikre varige resultater.

Skuterud Kløvstad leverer all innsikt og analyse i alliansen, vår erfaring med ulike målgrupper og effektmålinger er essensielt her.

https://www.taskalliance.com/

Skuterud Kløvstad er opptatt av kvalitet i alle ledd. Vi velger kun de beste samarbeidspartnerne og vil alltid strekke oss etter det som gir best resultat. Norstat er en av Europas ledende dataleverandører. De arbeider systematisk i alt de gjør og har samme kvalitetsstandarder som Skuterud Kløvstad AS. Det betyr at alle leveranser har høy kvalitet, det leveres til avtalt tid og kompetanse og datasikkerhet er høyeste prioritet.
Norstat leverer webundersøkelser, telefonintervju, Face2Face samt rekruttering til fokusgrupper og onlinegrupper.
Norstat er ISO sertifisert etter standarden 9002

https://norstat.no/